Typo_Header

ثبت نام مدرسه پاره وقت-سال تحصیلی 1401-1400

نکات قابل توجه:

-این مدرسه جهت ارائه دروس حوزوی بصورت فشرده و غیر رسمی می باشد. 

-از شرایط ثبت نام، سکونت در شهر تهران می باشد.