Typo_Header

ثبت نام متقاضیان ورود به حوزه- سال تحصیلی 1402-1401

توضیح: جهت ثبت نام ورود به حوزه از متقاضیان ساکن تهران، دارای مدرک کلاسیک دیپلم با معدل بالای 17 و مدرک کلاسیک سیکل با معدل بالای 18 و طلاب انتقالی

شرایط طلاب انتقالی؛

معدل بالای 17
-تاییدیه ی مدرسه ی مبدا از حیث آموزشی و نظم و تهذیب
-قبولی در مصاحبه تهذیبی
-قبولی در امتحان علمی

در صورت بروز مشکل، به این شماره پیامک ارسال نمایید

۳۰۰۰۶۴۶۵۶۶۶۷۰۰